De onderwijssoorten van Terra vo

Het voortgezet onderwijs is het reguliere onderwijs dat kinderen na afronding van het basisonderwijs volgen. Een school waar voortgezet onderwijs aangeboden wordt heet een middelbare school. Het voorgezet onderwijs duurt vier, vijf of zes jaar, afhankelijk van welk niveau voortgezet onderwijs de leerling volgt. 

 Waar het niveau van het basisonderwijs in principe voor alle leerlingen gelijkgesteld is, worden leerlingen in het voortgezet onderwijs ingedeeld in verschillende niveaus. Er zijn vier niveaus te onderscheiden, namelijk het praktijkonderwijs (pro), het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). 

De onderwijssoorten van Terra vo 

Bij Terra vo kunnen leerlingen kiezen uit vmbo-groen, het Groene Lyceum en praktijkonderwijs. 

Praktijkonderwijs 

Sommige kinderen leren het beste door te doen en hebben extra begeleiding nodig. Bij Praktijkonderwijs Winsum doen leerlingen ervaring op door de vele praktijkvakken die er gegeven worden. Zo kunnen ze ontdekken wat zij echt leuk vinden. Vervolgens kiezen ze een gespecialiseerde richting en hierbij hoort een aansluitende stage. Daarnaast worden de leerlingen begeleid om een passende baan te vinden als ze hun diploma behaald hebben. Ze kunnen ook kiezen voor een vervolgopleiding binnen het mbo. 

Vmbo-groen

Het vmbo-groen is precies iets voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in natuur, dier, voeding en techniek. Theorie en praktijk worden met elkaar afgewisseld. Leerlingen gaan even de boeken in om vervolgens aan verschillende projecten te werken of naar buiten te gaan; de natuur in of op bezoek bij interessante bedrijven. Natuurlijk komen ook ‘gewone’ vakken zoals Nederlands, Engels en biologie aan bod. Terra vmbo-groen heeft vestigingen in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Oldekerk, Winsum en Wolvega. 

Het Groene Lyceum 

Kan uw zoon of dochter goed leren, maar is hij of zij ook praktisch ingesteld? Dan is het Groene Lyceum misschien iets voor uw kind. Op het Groene Lyceum kunnen leerlingen een vmbo- én mbo-diploma halen. Er is veel ruimte voor theorie en praktijk. Er wordt veel met de laptop gewerkt en in projectgroepen met klasgenoten. Zelf organiseren en plannen wordt gestimuleerd. Daarnaast is er veel ruimte om van alles over interessante beroepen te ontdekken.