Afdelingsdirecteur Terra Winsum (1347)

Terra Winsum VO

1 - 0,8 FTE | Vacaturenummer: 1347 | Sluitingsdatum: 01 juni 2020

Deze baan

Terra Winsum. Voortgezet groen onderwijs, op een veilige, gezellige school met kleine klassen. Waar respect bijgebracht wordt voor de natuur, de wereld om ons heen en voor elkaar. En waar leerlingen, niet alleen leren aan de hand van theorie uit boeken of van de laptop, maar ook praktisch aan de slag gaan met planten, dieren, voeding, natuur en de groene leefomgeving.
Terra Winsum is een in de regio bekende en gewaardeerde school, waar men de tijd neemt voor persoonlijke aandacht voor de leerling én hun ouders. Met moderne leermethoden, (ICT)-technieken en een zo goed mogelijke aansluiting op de arbeidsmarkt. Om zo de kansen op een positieve, professionele toekomst van onze leerlingen te vergroten.
Voor deze vestiging van Terra Winsum, waar vanuit twee locaties Praktijkonderwijs (PRO), VMBO- en Het Groen Lyceum wordt aangeboden, zoeken wij een
Afdelingsdirecteur VO
die meebouwt aan vraaggericht en vakgericht groen onderwijs van de toekomst.

Wat ga je doen?
Als afdelingsdirecteur van Terra Winsum:
- Ben je samen met twee andere collega’s integraal verantwoordelijk voor de (ontwikkeling van de -) hele Winsumer vestiging;
- Draag je zorg voor een enthousiaste, respectvolle sfeer op school en bevordert de samenwerking en het leren in de vestiging;
- Geef je leiding aan een aantal teams. Deze teams staan samen met de leerlingen centraal in de organisatie. Jij coacht en ondersteunt de teams;
- Breng je kennis en ervaring op onderwijsinhoud en het organiseren van onderwijs. Je weet hoe je de “basis op orde” brengt;
- Heb je een visie op goed (groen) onderwijs en een antenne voor wat er speelt in de samenleving van morgen. Je ziet mogelijkheden om onderwerpen als duurzaamheid en gezondheid verder in het onderwijs te integreren;
- Weet je visie en beleid te vertalen in concrete producten en veranderaanpakken;
- Fungeer je als boegbeeld voor ouders, leerlingen, andere scholen en organisaties in het werkgebied van Terra Winsum;
- Leg je verbindingen om de samenwerking met andere teams, vestigingen en bedrijven en organisaties in de regio te versterken;
- Beheer je samen met je collega-directeuren de vestigingsportefeuilles, voor kwaliteitsverbetering van de processen.

Wij zoeken

een collega;
- met een warme persoonlijkheid, die verbindt, luistert en kan relativeren;
- met ervaring als integraal verantwoordelijk leidinggevende;
- met ervaring in de onderwijs- of opleidingssector. Ervaring in het voortgezet onderwijs een pre;
- die de visie op teamgeorganiseerd werken, zoals Terra die heeft geadopteerd omarmt;
- met ervaring in het werken aan een professionele schoolcultuur;
- met visie op modern onderwijs en het vermogen hier anderen mee te inspireren en te motiveren;
- die initiatiefrijk, sociaal vaardig, resultaatgericht, besluitvaardig, flexibel en verbindend is;
- met minimaal een hbo-diploma en dito werk- en denkniveau.

Terra Winsum is een protestants-christelijke school. De gezochte kandidaat heeft respect voor deze geloofsovertuiging en onderschrijft de christelijke waarden als gelijkheid, eerlijkheid, vergevingsgezindheid, rechtvaardigheid, zelfrespect en behulpzaamheid en kan deze waarden uitdragen.

Wij bieden

een uitdagende functie die is ingeschaald in schaal 13 van de cao mbo.

Het betreft een functie met een omvang van 0,8 tot 1,0 fte. Gestart wordt met een aanstelling van een jaar, bij goed functioneren wordt dit daarna omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Vragen?

Bij vragen kun je terecht bij Sanne Lohmann van Lohman Advies op telefoonnummer: 088 -323 02 20.

Geïnteresseerd
Stuur dan uiterlijk 31 mei 2020 je cv en motivatie naar Terrawinsum@lohmanadvies.nl.

Solliciteer nu

Reacties van uitzendbureaus worden niet in behandeling genomen.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.