Nieuwe groene leerroute officieel van start

Op maandag 14 maart hebben de locatiedirecteuren van het vmbo en het mbo van Terra Emmen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met de overeenkomst spreken beide directeuren met elkaar af om samen te werken in de doorlopende leerroute, waarbij leerlingen zowel een vmbo-basis als mbo niveau 2-diploma kunnen halen in vijf jaar.

Bij de start van dit schooljaar is er een pilot gestart met negen leerlingen van Terra Emmen. Deze leerlingen volgen de doorlopende leerroute. Dit betekent dat de leerlingen zowel een vmbo-basis als mbo niveau 2-diploma kunnen halen in vijf jaar. Het doel van deze doorlopende leerroute is om een passende doorstroom naar de arbeidsmarkt aan te bieden en voortijdige schoolverlating te voorkomen.

De pilot loopt een halfjaar en de eerste resultaten zijn zichtbaar. Deze zijn positief voor de leerlingen. Hun studieresultaten zijn goed en ze zitten op koers om door te stromen naar de volgende fase in hun opleiding. Dit was de reden om door te gaan met deze leerlijn en de samenwerking officieel te maken door een ondertekenmoment en een klein feestje.

De doorlopende leerlijn is voor leerlingen die nu in het derde jaar van vmbo-basis zitten en een duidelijke keuze maken voor Agro niveau 2 op het MBO.

Het programma van de doorlopende leerlijn start in het derde jaar van de vmbo-opleiding en in dat studiejaar is het van belang dat de leerling ten minste beroepsgerichte keuzevakken en een stage volgt die meetelt voor het mbo. In het tweede jaar van de doorlopende leerlijn (vierde jaar van het vmbo) volgt de leerling één dag per week lessen op het mbo, om te kunnen werken aan de leerstof en verwachte vaardigheden en competenties van het mbo. Daarnaast sluit de leerling het jaar af met een VMBO-basis diploma. Het derde jaar bestaat volledig uit lessen op mbo-niveau en wordt afgerond met een niveau 2-diploma.

 

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst wordt de doorlopende leerroute nog verder doorontwikkeld en in de toekomst uitgebreid naar andere niveaus en vakgebieden. Gezamenlijk werken het vo en het mbo van Terra aan goed groen onderwijs.