Nieuws

5 december 2023

Het Groene Lyceum groeit!

Het gaat goed met het Groene Lyceum! Dit schooljaar hebben landelijk bijna 500 leerlingen gekozen voor deze praktische leerroute. Voor veel leerlingen is dat een goede keus, omdat zij zo naast theorie op tl/havo of hoger niveau ook praktisch aan de slag kunnen.

Lees verder
13 oktober 2023

Open Dagen Terra VO

Kom langs op onze Open Dagen en ontdek of de school waar je denkt en doet bij jou past!

Lees verder
21 juli 2023

Afdelingsdirecteur Henk Reuvers na 41 jaar met pensioen

Schoolplein omgedoopt tot Henk Reuversplein.

Lees verder
18 juli 2023

Geslaagde reünie 100 jaar Terra Eelde

Afgelopen zaterdag vond de reünie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Terra Eelde plaats.

Lees verder
5 juni 2023

Succesvolle Terra Coppa: sportiviteit, vriendschap en verbondenheid

Met grote trots kijken we terug op een succesvolle Terra Coppa, het voetbaltoernooi tussen alle Terra VO vestigingen, dat afgelopen vrijdag heeft plaatsgevonden.

Lees verder
10 maart 2023

100 jaar Terra Eelde wordt gevierd met een reünie!

Dit schooljaar viert Terra Eelde het 100-jarig jubileum. Ter ere hiervan wordt er een reünie georganiseerd voor alle oud-leerlingen, medewerkers en oud-medewerkers van Terra Eelde en al haar voorgangers.

Lees verder
10 januari 2023

Studenten van het Groene Lyceum op pad

Voor de kerstvakantie hebben alle studenten van klas 5 en 6 van het Groene Lyceum een leuke buitenschoolse activiteit gehad in Meppel. Zo zien ze ook wat er buiten de school allemaal te leren valt op het gebied van Retail!

Lees verder
29 maart 2022

Terra, Drenthe College en NHL Stenden Hogeschool starten verkenning naar mogelijkheden samenwerking

Continuïteit in hele keten van (groen) vmbo tot hbo waarborgen

Lees verder
14 maart 2022

Nieuwe groene leerroute officieel van start

Op maandag 14 maart hebben de locatiedirecteuren van het vmbo en het mbo van Terra Emmen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met de overeenkomst spreken beide directeuren met elkaar af om samen te werken in de doorlopende leerroute.

Lees verder
22 december 2021

Het Groene Lyceum is vernieuwd!

In deze groene doorlopende leerroute naar het hbo, zijn theorie en praktijk sterker met elkaar verbonden en is er nog meer ruimte keuzevrijheid!

Lees verder